Konstrukcja stalowa szalunku przejezdnego, przebudowa