Polityka prywatności i pliki cookie

Szanowni Państwo,

Spełniając obowiązek informacyjny zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Inmet Konstrukcje Sp. z o. o., ul. Lisowczyków 38A, 25-138 Kielce, zakład produkcyjny ul. Łódzka 220, 25-668 Kielce, NIP: 9591761119, adres e -mail: inmetkonstrukcje@wp.pl; numer tel. +48 41 366 06 75,
 • administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktów biznesowych, wykonania umowy kupna, sprzedaży, przesłania oferty handlowej , ustalenia terminu wykonania usługi, dochodzenia roszczeń z umów handlowych, rozpatrywania reklamacji i roszczeń. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy handlowej,
 • zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do realizacji celów oraz dane wynikające z obowiązujących przepisów rachunkowych i podatkowych. Zakres ten obejmuje w szczególności dane identyfikujące lub weryfikujące, dane kontaktowe oraz dane finansowe kontrahenta.

Odbiorcami Państwa danych są:

 • banki, instytucje finansowe,
 • firmy zewnętrze, z którymi administrator ma podpisane umowy na świadczenie usług np. firmy transportowe, kurierskie, kooperacyjne,
 • zakłady ubezpieczeń oraz podmioty zewnętrzne, z którymi ubezpieczyciele współpracują w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ubezpieczającego (np. podmioty wykonujące czynności związane z likwidacją szkód, kancelarie prawne, spółki windykacyjne),
 • podmioty administracji publicznej i samorządowej,
 • firmy świadczące usługi, z których korzystamy w szczególności: w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego.
 • podmioty wykonujące usługi audytu.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania usunięcia Państwa danych,
 • żądania przenoszenia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody w dowolnym czasie (w celu cofnięcia zgody mogą Państwo skontaktować się z biurem: Inmet Konstrukcje Sp. z o. o., ul. Lisowczyków 38A, 25-138 Kielce, NIP: 9591761119, adres e-mail: inmetkonstrukcje@wp.pl; numer tel. +48 41 366 06 75.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych oraz przez okres wynikający z obowiązują przepisów podatkowych i rachunkowych.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie takiej informacji na podany powyżej adres e mail.

Pliki cookie (ciasteczka).

Strona stosuje pliki cookie (ciasteczka). Pliki cookie to informacje, jakie Państwa przeglądarka internetowa przekazuje na Państwa twardy dysk w celu przeprowadzenia zapisów.Użytkownik może być zidentyfikowany, kiedy odwiedza stronę internetową dzięki plikowi cookie i można w ten sposób uprościć i dostosować stronę zgodnie z osobistymi wymaganiami użytkownika. Mozliwe jest w dowolnym momencie wyrażenie sprzeciwu na ustawienia plików cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce. Ustawione pliki cookie mozna usunąć. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli pliki cookie są dezaktywowane, nie wszystkie funkcjena naszej stronie internetowej mogą być wykorzystane w pełnym zakresie.