Konstrukcja stalowa słupów i belek oporowych wykorzystywanych w torach naciągowych