Konstrukcja stalowa mostowej formy przejezdnej, przebudowa.