Konstrukcja stalowa formy do produkcji belek mostowych typu KUJAN NG